Elke levensloop vraagt om een continu leerproces. Tijdens het werk en je leven zijn er verschillende transitiemomenten. De behoeften op gebied van leren en ontwikkelen gedurende je gehele levensloop zullen verschillen. Dit geldt voor zowel medewerkers, teams als organisaties.

Elke levensloop vraagt om een continu leerproces

Cofect begeleidt en ondersteunt bij het doorvoeren van veranderingen op individueel, team en organisatieniveau die leiden tot organisatie verbetering en groei.

Zij richt zich hierbij zowel op de persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers als op team- en organisatieontwikkeling.

Door op alle niveaus te werken, zijn de resultaten blijvend en duurzaam. De levensloopfase van een medewerker, team en de organisatie is een belangrijke factor waar rekening mee wordt gehouden bij verandertrajecten en interventies. De fase nemen we dan ook als uitgangspunt bij al onze trajecten.

Er is sprake van 3 fasen die zorgen voor een cyclus van continu leren en ontwikkelen:

  • stilstand doorbreken
  • beweging versnellen
  • wendbaar zijn

van stilstand naar wendbaarheid

Doorbreken – Versnellen – Wendbaar zijn

Verandering doet groeien en de 3 fasen wordt gedurende het levenslooppad van een medewerker, team en organisatie meermalen doorlopen.
Elke fase begint met een knelpunt, wat groeipijn of zelfs een crisis. Iedere fase vraagt om andere aansturing en andere instrumenten. Het is onze overtuiging dat het doorlopen van deze fasen in de cyclus noodzakelijk zijn om groei en continuïteit te realiseren; als medewerker, als team en als organisatie. Stilstand is immers achteruitgang.

Cofect ondersteunt nu, maar ook in de toekomst. En bewegen zo in elke fase van het levenslooppad mee. Voor elke fase waarin een medewerker, een team of de organisatie zich bevind, bieden we een passende oplossing.

Kijk hier voor de mogelijkheden:
Persoonlijke ontwikkeling
Loopbaanontwikkeling
Timemanagement
Re-integratie bij ziekte
Outplacement