Innovatieve manieren van (samen)werken

Waarom zou je als ondernemer of werkgever tijd en moeite steken in vernieuwen, terwijl datgene wat je doet prima werkt? Onderzoek wijst uit dat organisaties die openstaan voor innovatie & vernieuwing gemiddeld twee keer winstgevender zijn dan andere organisaties.

Door voorop te blijven lopen en scherp te blijven op veranderingen behoud je je huidige marktpositie en kan je deze verbeteren. Als de behoefte van de klant verandert, is het belangrijk dat je op tijd met die wensen mee beweegt. Je zult van toegevoegde waarde moeten blijven voor klanten én voor je medewerkers.

Dit kan door je te focussen op het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. En ook door te verbeteren van dat wat je al hebt. Denk aan het verbeteren van werkprocessen of manieren van (samen)werken.

VERNIEUWINGEN OMHELZEN

Als jij in een inspirerend en creatief werkklimaat wilt werken, kun je afwachten tot je omgeving verandert of je kunt zélf de verandering zijn die je in je omgeving wilt zien.

Met een scan, bestaande uit interviews en een vragenlijst, wordt gekeken naar hoe het staat met de innovatiecompetenties. Er wordt gekeken op welke wijze innovatie binnen je organisatie is georganiseerd en waar verbeteringen mogelijk zijn. Duidelijk wordt wat de organisatie al aan innovatie doet en waar nog werk aan de winkel is.

Vanuit deze nulmeting wordt de beweging ingezet.

ONZE AANPAK

Op organisatie niveau
Een innovatief klimaat start bij bewustwording en reflectie op de innovatiestrategieën en –processen door het managementteam. Gedurende de dag wordt je continu afgeleid door de dagelijkse werkzaamheden en ben je vaak wel bezig met innovatie, maar zit er geen structuur in. Cofect maakt complexe innovatietrajecten overzichtelijk en behapbaar. Van de eerste verkenning tot aan het realiseren van de innovatie-ambitie.

Op team niveau
Creatieve teams helpen bij het creëren van een innovatieve organisatie. Maar dat gaat niet vanzelf. Naast steun om creatief te denken is ook een gedeelde visie nodig. Daar werken we graag aan mee.

Ook kijken we naar de nieuwste tools, middelen en manieren van samenwerken om de beweegkracht in teams te verhogen. Denk hierbij aan handige en concrete oplossingen als agile, scrum en lean principes.

Op individueel niveau
Het innovatie vermogen van een organisatie wordt grotendeels bepaald door eigenschappen van de personen die er werken, zoals de capaciteit om te ontdekken en creatief te denken.

Innovatieve personen zijn over het algemeen grensverleggend.  Ze denken creatief, ze durven af te wijken van de gevestigde orde en ze bekijken vraagstukken vanuit andere perspectieven. Elke werknemer heeft innovatief vermogen maar de beweging moet wel ‘aangezet’ worden.