Continu leren en ontwikkelen

Elke levensloop vraagt om een continu leerproces. Tijdens het werk en je leven zijn er verschillende transitiemomenten. Wat je op gebied van leren en ontwikkelen nodig heb zal gedurende je gehele levensloop verschillen.

Hoe staat het met continu leren in jullie organisatie?

Bepaal aan de hand van deze vragenlijst wat al goed gaat en waar je nog aan kunt werken. Onze adviseurs vertellen je graag meer over de uitkomsten van deze scan tijdens een ontdekgesprek. Suzan van Delft info@cofect.nl| 06 – 587 251 15

Continue leren en ontwikkelen

Leren gaat om het echt eigen maken van skills en deze vervolgens toe passen in de dagelijkse praktijk. Pas dan krijgen geleerde skills waarde. Dit vraag om reflectie en tussentijds bijsturen. Hoe succesvoller je het geleerde toe kunt passen, hoe meer plezier je er in krijgt. Zo ontwikkel je niet alleen als persoon sneller ook versnel je daarmee de groeimindset binnen een organisatie.

Door te leren ontstaan er nieuwe ideeën, verbreed je jouw kennis, kun je de nieuwe vaardigheden toepassen en blijf je scherp en in beweging.

We werken er samen aan om antwoord te geven op de belangrijkste vraag voor werkenden: hoe zorg ik dat ik mijn toegevoegde waarde behoud zodat ik ook werk zal hebben in de toekomst?

ALLEMAAL HETZELFDE UITGANGSPUNT

Er is geen one-size-fits all als het gaat om de continue ontwikkeling van jezelf, je team of een hele organisatie. Het is belangrijk om het vertrekpunt in kaart te brengen.

Dat betekent dat we eerst nagaan wat er al is op het gebied van ontwikkeling. Daarvoor maken we een ‘foto’ van de huidige situatie.

ONZE AANPAK

Allemaal op het zelfde vertrekpunt? Dan weten we waar de behoeft zit. Wat ontbreekt er aan kennis, ervaring of skills? We werken dit uit een praktisch plan van aanpak. Zo wordt ontwikkelen voor jou, je team of je organisatie concreet, duurzaam en praktisch uitvoerbaar.

Op organisatie niveau

Door het inzetten van een  Continue leren scan van Cofect ontdek je hoe het huidige klimaat is en kun je gericht aan de slag met het stimuleren van management en medewerkers om te blijven te leren en ontwikkelen.

Op team niveau

In ontdekgesprekken met de teamleden en leidinggevenden wordt duidelijk op welke gebieden het team zich kan ontwikkelen. Door gebruik te maken van alle talenten en krachtbronnen van een team kun je samen sneller en beter resultaat behalen en ontstaat er een hechte leercultuur. Afhankelijk van het ambitieniveau wordt vastgesteld welke verbeteracties er nodig zijn. Denk hierbij aan thema’s als leiderschap, samenwerking en communicatie.

Op individueel niveau

In een ontdekgesprek van een uur wordt duidelijk wat er nodig is om het individuele functioneren van jou, als medewerker te versterken. Wat zijn je sterke punten en drijfveren en aan welke ondersteuning of kennis heb je behoefte.