Als ervaren speler op het gebied van arbeidsmobiliteit en talentontwikkeling hebben wij de kennis, ervaring en de juiste tools in huis om ervoor te zorgen dat iedereen op de juiste plek terecht komt en dat talent optimaal wordt ingezet.

Coaching

Misschien nog wel belangrijker dan dat, is het menselijke aspect. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen het pad bewandelt dat het beste past en dat organisaties de talenten die ze in huis hebben op de best mogelijk manier kunnen inzetten.

Als ik het even niet meer weet doe ik altijd een stapje vooruit

 

Cofect job coaching

Een job coaching traject is geschikt voor medewerkers die terug willen keren in het arbeidsproces, langdurig ziek zijn geweest of medewerkers die een nieuwe functie gaan uitvoeren. Job coaching kan ook ingezet worden bij het aangaan van een proefplaatsing. Een werknemer krijgt letterlijk ondersteuning bij het beter leren uitvoeren van zijn eigen baan. De werknemer wordt daarnaast ook op sociale vaardigheden getraind. De duur van het traject is afhankelijk van de vraag en wordt vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Het resultaat is dat de werknemer op een goede en efficiënte wijze zijn functie uit voert.

Cofect Life Coaching

Life coaching wordt aangeboden aan werknemers en werkgevers die een betere balans willen in werk en privé. Binnen de Life coaching trajecten wordt aan meerdere thema’s tegelijk gewerkt zoals het verhogen van zelfvertrouwen, het beter omgaan met stress, het verbeteren van communicatie. De coaches zorgen dat de medewerker ook na de coaching de aangeleerde vaardigheden verder kan blijven ontwikkelen. De duur van het traject is afhankelijk van de vraag en wordt vastgelegd in een life ontwikkelingsplan. Het resultaat is dat de werknemer de grip zijn leven (werk en privé) weer terug heeft.

Cofect meta-coaching

Een meta-coaching traject geeft antwoorden op wat een medewerker wil in het leven. Door gerichte vraagstelling worden onbewuste zaken in het bewustzijn gebracht. De meta-coach weet het verhaal ‘achter het verhaal’ te horen waardoor onderwerpen als onzekerheid, schuldgevoel, schaamte kunnen worden getoetst aan de werkelijke betekenis en de geschiedenis van de persoon. De duur van het traject is afhankelijk van de vraag en wordt vastgelegd in een life ontwikkelingsplan. Het resultaat is dat een medewerker effectiever wordt in het oplossen van problemen van zichzelf en van anderen en met meer eigenwaarde en zelfvertrouwen eigen regie zal voeren over zijn of haar leven.

Cofect burn-out

Burn-out coaching is geschikt voor medewerkers die overspannen zijn, waren of dreigen te worden. Burn-out kan allerlei oorzaken hebben zoals een te hoge werkdruk, problemen op je werk of privé. Stress/burnout coaching helpt een ieder hiermee om te gaan. Naast het voeren van gesprekken zal de burn-out coach zorgen voor een actief programma met veel fysieke beweging. De duur van het traject is afhankelijk van de vraag en wordt vastgelegd in een leefstijlveranderingsplan. Het resultaat is dat de werknemer op een positieve, duurzame manier zijn of haar werk kan uitvoeren. De werknemer heeft eigen regie terug.

Cofect vitaliteitscoaching

Een vitaliteits-coaching traject is geschikt voor mensen die minder stress willen zonder dat zij het gevoel hebben daardoor in te leveren op inzet binnen hun werk. Door op zoek te gaan naar eigen krachten, competenties en innerlijke motivatie, ontdekt de medewerker welke facetten van werk hem of haar energie kosten en wat energie oplevert. De duur van het traject is afhankelijk van de vraag en wordt vastgelegd in een vitaliteitsplan. Het resultaat is dat de werknemer op een positieve, duurzame manier zijn of haar werk kan uitvoeren.