Als u op enigerlei wijze persoonlijke informatie via deze website aan ons verstrekt, is dat een uiting van vertrouwen. Met deze Privacy Policy laten wij u weten hoe wij met dit vertrouwen omgaan. Dat is eigenlijk heel simpel: wij zullen op geen enkele wijze uw gegevens openbaar maken of beschikbaar stellen aan derden, tenzij daartoe gedwongen door wetgeving of jurisprudentie.

Privacy

Heeft u desondanks het gevoel dat wij niet correct met uw persoonlijke gegevens omgaan, meld het ons direct via  info@cofect.nl zodat we dit kunnen corrigeren. Meer lezen over onze privacy policy? Klik dan hier.