Helaas krijgen heel veel mensen in hun leven te maken met tegenslagen en/of ziekte. Dat heeft vaak een groot effect op je loopbaan. Het kan ervoor zorgen dat je niet optimaal functioneert of niet weet hoe je een en ander om kunt zetten naar iets positiefs.

Re-integratie bij ziekte

Wat is Re-integratie Spoor 2?

Wanneer je als werknemer arbeidsongeschikt bent geworden en je jouw huidige functie niet meer kunt uitvoeren, is dit natuurlijk heel vervelend. In dat geval zal jouw werkgever re-integratie inzetten om je spoedig weer aan het werk te helpen. Als Spoor 1 (bij je huidige werkgever) geen uitkomst biedt, dan zal je werkgever verplicht re-integratie Spoor 2 moeten starten. Dit houdt in dat er een nieuwe passende functie wordt gezocht bij een andere werkgever. Cofect kan jou tijdens dit traject begeleiden en helpen met het vinden van een nieuwe baan. Volgens de richtlijnen van UWV ben je verplicht om aan dit re-integratietraject mee te werken.

Wat kan een re-integratie voor jou betekenen?

Wet Verbetering Poortwachter

Vanaf de eerste dag van ziekmelding door arbeidsongeschiktheid moet er actief worden gezocht naar een oplossing, binnen het tijdsbestek van twee jaar. Vanuit de ‘Wet Verbetering Poortwachter‘ hebben werkgever en werknemer de plicht om, conform de wettelijke kaders, een maximale inspanning te leveren voor het slagen van de re-integratie.

Aanpak

Een Spoor 2-traject moet uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaars-evaluatie (in de 52e verzuimweek) worden gestart. In het Spoor 2-traject stellen we allereerst samen met jou een actieplan op. Hierin worden de stappen bepaald die nodig zijn bij het vinden van een nieuwe baan, zoals sollicitatietrainingen, netwerktrainingen en begeleiding bij het vinden van nieuw werk. Al onze inspanning voor de werknemer worden conform ‘Wet Verbetering Poortwachter’ in het dossier bijgehouden.

Binnen het Spoor 2 traject bieden wij o.a. het volgende:

  • Uitgebreid persoonlijk intakegesprek
  • Sollicitatie & communicatietraining
  • LinkedIn + Social Media training & advies
  • Actieve bemiddeling
  • Persoonlijke voortgangsgesprekken
  • Arbeidsgewenning-trajecten en proefplaatsingen
  • Register Arbeidsdeskundigen, NMI register mediators en ervaren re-integratie coaches

Met oog voor jouw situatie ga je samen met jouw coach een pad vinden naar een passende oplossing. Jouw werkgever houden wij periodiek op de hoogte van het traject. Je krijgt wat jij nodig hebt om een nieuwe passende baan te vinden. Natuurlijk is niet alles mogelijk, maar vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Wij kunnen jou en je werkgever hierbij van dienst zijn en alles vertellen over Spoor 2 trajecten!