Ontwikkeling en verandering vraagt om reflectie. Waar staan we nu, welke talenten heb ik in mijn team, hoe zorg ik voor de beste opstelling om tot een goede samenwerking in mijn team te komen. Maar ook wat is mijn rol in het team en hoe kan ik mijn eigen kracht inzetten om op de juiste plek te komen.

Assessment

Succesvol functioneren binnen een organisatie hangt af van een combinatie van factoren. Het is een vereiste dat de mensen over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Daarnaast zijn de persoonlijke eigenschappen en drijfveren van professionals van groot belang: wat heeft iemand nodig om met plezier te werken en goed te presteren?

Ik wil niet weten wat ik later word, ik wil weten wie ik nu ben

De inzet van een assessment geeft inzicht in wie je bent, wat je wil en wat je kunt. Een assessment stelt je in staat betere keuzes te maken op het gebied van selectie-, loopbaan en professionele ontwikkeling. Het geeft je niet alleen de individuele medewerker maar geeft ook de organisatie inzicht in kwaliteiten en talenten van het team.

Individueel assessment

Een assessment is nooit een doel op zich het is een middel om inzicht te krijgen in je beweegredenen om tot je verder te ontwikkelen. Het is dus geen beoordeling maar geeft inzicht in wat je wilt en wat je kunt.

Teamassessment

Hoe lopen de groepsprocessen en waar zit de kracht, maar soms ook de weerstand van een team. Om een goed functionerend team te krijgen heb je verschillende kwaliteiten en persoonlijkheden nodig. Een teamassessment geeft dat inzicht. Cofect verzorgt de assessments en begeleid het vervolgtraject.

Diverse testen

Cofect maakt gebruik van diverse testen waaronder TMA, MD profielen, Thalento gedragsanalyseen DISC en zet deze in bij selectie- en ontwikkelassessments. De eerste vorm richt zich op een selectiebeslissing waarbij geschiktheid voor een specifieke functie afgezet wordt tegen specifieke functie-eisen en/of tegen de prestaties van andere kandidaten of medewerkers. Bij de tweede vorm wordt gekeken waar de zwakke en sterke punten liggen met betrekking tot mogelijke toekomstige functies. Vaak worden deze beide vormen gecombineerd tot één selectie-assessment om zo tot een ontwikkeladvies te komen.