Goed nieuws! De meeste werkgevers hebben (jaarlijks) budget voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. Je hoeft er dan dus alleen maar naar te vragen.

Vergoedingsmogelijkheden voor coaching vanuit werkgever

Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, acquisitietraining, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met jouw leidinggevende of werkgever in hoeverre jouw organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen.

De coaching en training van Cofect kan als onderdeel worden ingezet van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), een re-integratietraject of counselling. De kans is groot dat je werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van je bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.

Optie 1: Check je CAO

Werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Grote kans dat in jouw CAO een ontwikkel- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is ieder jaar voor jou of jouw team gereserveerd en kan na overleg met je werkgever vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. Je kunt jouw  CAO online vinden of bij je HR manager opvragen.

Optie 2: Ga de mogelijkheden na bij je HR manager / P&O afdeling

De afdeling Human Resources (HR) beschikt vaak over een ontwikkel- of opleidingsbudget dat o.a. besteed kan worden aan coaching. Coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief voor bedrijven. Daarom wordt het vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR managers. Heb je nog geen coachbudget aangevraagd? Je kunt altijd een gratis oriëntatie gesprek plannen met één van onze coaches. Daarin staat de coach stil bij jouw coachvraag en kun je bespreken hoe jouw aanvraag bij je HR manager er uit kan zien. De coach maakt in overleg met jou tevens een passende offerte voor de HR manager waarin duidelijk het nut en doel van de coaching staan vermeld.

Optie 3: Ga de mogelijkheden na bij je leidinggevende of de directeur

Soms gaat niet de HR manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling, maar je leidinggevende of de directeur. Ook in dit geval kun je gerust eerst een gratis oriëntatie gesprek plannen met een coach zodat de coach jou kan helpen met een plan en een offerte voorstel, dat je daarna kunt voorleggen aan de directeur of uw leidinggevende.

Overige vergoedingsmogelijkheden

Is er bij jouw werkgever geen budget? Of heb je momenteel geen werk? Dan zijn de volgende vergoedingsmogelijkheden wellicht interessant voor je.

Overweegt je privé om een coachingstraject in te gaan? Dan hoeft dat nog niet te betekenen dat je ook alles zelf hoeft te betalen. Naast het mogelijke voordeel van de aftrekbare particuliere (studie)kosten bij je belastingaangifte, kun je ook via diverse instanties voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie, kun je jouw verzoek bijvoorbeeld voorleggen bij de volgende instanties:

Uw werkgever

Heeft jouw bedrijf geen budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling  van de werknemers. Overleg met je leidinggevende of je werkgever in hoeverre jouw organisatie een professioneel coachtraject toch wil vergoeden. De coaching en training van Cofect kan als onderdeel worden ingezet van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), een re-integratietraject of counselling.

De kans is groot dat je werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van jouw bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.

Aftrekbaar voor ondernemers / ZZP’er

Als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kun je zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de inkomsten- en omzetbelasting (21%) en zijn terug te vorderen bij de Belastingdienst. Laat je je hierover informeren door je accountant of belastingconsulent.

Via PGB of het UWV

Leef je op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kun je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van jouw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

Uw zorgverzekering

De coaching van Cofect behoort niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat dit soort kosten wel opgenomen zijn in het aanvullende pakket. Informeer bij jouw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden.

Heb je nog vragen of jouw coaching vergoed wordt? Aarzel niet om deze te stellen.

MEER INFORMATIE:
Suzan van Delft
06-58725115
suzan@cofect.nl