Steeds vaker nemen werknemers de regie over hun toekomst, loopbaan en ontwikkeling in eigen handen. Velen vinden dit te belangrijk om over te laten aan de werkgever. De werkgever investeert in de toekomst van de werknemer en in ruil daarvoor zet een werknemer al zijn kwaliteiten in voor wat van hem wordt gevraagd. Cofect helpt werknemers bij het invullen van hun toekomst.

de werknemer

Stap voor stap voltrekt je carrière zich. Elke fase heeft nieuwe kenmerken, vragen en brengt andere uitdagingen met zich mee. Niet altijd zijn de veranderingen uit vrije keuze maar het gevolg van een reorganisatie of faillissement, ziekte of conflict.

Met je hoofd omhoog kijk je makkelijker over de berg heen dan er tegenop

Lange termijn continuïteit

Cofect helpt je in elke fase van je carrière met elk voorkomend vraagstuk. In goede en slechte tijden. Dit kan doordat de relatie die je met Cofect hebt niet gebonden is aan een werkgever. We helpen je bij sollicitaties, bij conflicten, ontslagprocedures, salarisonderhandelingen en bij opleidingskeuzes.

Besteding transitievergoeding

Een transitievergoeding is de wettelijke ontslagvergoeding waarop elke werknemer recht heeft die na twee jaar dienstverband ontslagen wordt en is in principe bedoeld om te investeren in een toekomstig carrière. Zo kan de transitievergoeding besteed worden aan scholing of een outplacement programma. Cofect is van alle markten thuis. We ontwikkelden programma’s voor individuele loopbaanbegeleiding, talentontwikkeling, outplacement, teambuilding en management coaching. Daarbij zetten we een breed scala aan instrumenten in zoals TMA, Management Drives, Profile Dynamics, Belbin.