Organisaties en bedrijven zijn voortdurend op zoek naar de balans tussen continuïteit en vernieuwing. Cofect helpt je hierbij door samen een volcontinu proces voor talentontwikkeling op te zetten waardoor je zeker weet dat je het juiste personeel in dienst hebt om je doelen te bereiken.

De Talentmeter

Met de bedrijfsdoelstellingen als uitgangspunt maken we een analyse van de huidige, en in de toekomst benodigde kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting. Daarna start de begeleiding op individueel- en groepsniveau door de coaches van Cofect, waarbij Cofect het individuele talent binnen en buiten een organisatie als uitgangspunt neemt.

Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten zoveel meer te beleven valt?

 

Wat is de Talentmeter?

De Talentmeter geeft antwoord op vragen als: wie hebben we nu nodig, wie in de toekomst en hoe verhoudt zich dat met het huidige personeel. Wat is het, hoe werkt het en wat kan de werknemer ermee?

Persoonlijk leiderschap

Leidinggeven is geen functie maar gedrag. Het is niets anders dan het op basis van persoonlijk contact beïnvloeden van de prestaties van medewerkers. Succesvolle leidinggevenden instrueren, motiveren en inspireren individuele medewerkers, en verbinden medewerkers met elkaar en met de klanten. Zo kom je tot een betere teamperformance. Maar welke kwaliteiten en talenten zet je daarvoor in, bij jezelf, bij jouw team en hoe verloopt die dynamiek? Cofect zet hiervoor individuele en groepsgerichte coachingstrajecten en assessmentprogramma’s in. Op maat voor jouw organisatie.

Teamprestaties

Een team is een levend samenspel van mensen die een gezamenlijk doel willen bereiken. Hoe versterken we elkaar? En hoe krijg ik mijn team in beweging? Door het uitvoeren van team-assessments geeft Cofect inzicht in de teamdynamiek en de talenten die nodig zijn voor een succesvol team.

Interne en externe mobiliteit reorganisaties en herstructureringen kunnen een grote impact hebben op een organisatie en op het leven van individuele medewerkers. Medewerkers die niet meer op de juiste plek zitten moeten op zoek naar een nieuwe baan. Medewerkers die niet naar behoren functioneren, moeten beter gaan functioneren. Medewerkers die wel goed functioneren, moeten gemotiveerd en behouden blijven.

Partnership met dpo2

Talent- en organisatieontwikkeling liggen in elkaars verlengde. Samen met dpo2 bestrijkt Cofect het volledige werkveld van talent-, team- en organisatieontwikkeling. De dienstverlening van dpo2 en Cofect sluit naadloos op elkaar aan omdat dpo2 altijd werkt vanuit de bedrijfsvoering van de ondernemer en Cofect het individuele talent als uitgangspunt neemt.