Creativiteit op de werkvloer

Volgens het World Economic Forum is creativiteit de derde meest gevraagde vaardigheid in 2020, net achter het kritisch denken en complexe problemen oplossen. Laat dat nu allemaal met elkaar te maken hebben.

Creativiteit helpt je om flexibel te blijven denken. Als je flexibel en soepel denkt, kom je sneller met nieuwe ideeën en oplossingen en creëer je makkelijker kansen.

Een creatieve mindset is oplossingsgericht èn actiegericht zodat je zelf pro-actief je gewenste richting bepaalt. Super handig op de werkplek. Jij staat aan het roer van jouw werk. Hieronder vind je 4 tips voor meer creativiteit op de werkvloer.

Tip 1. Ga mijmeren

Creativiteit is dè bron voor buitensporig veel mogelijkheden en daarmee een motor voor vernieuwing. Dan moet je wel de ruimte en tijd krijgen om die mogelijkheden te ontdekken en onderzoeken.

Niemand is 8 uur per dag productief, en toch worden bedrijven en werkweken daar nog wél steeds op ingericht. Je moet elk uur verantwoorden en je takenpakket is in uren uitgedrukt. Ik heb tot op heden nog geen takenpakket gezien waar ’’mijmeren’’ een vast onderdeel is.

En juist dat zorgt ervoor dat er ruimte is om na te denken over nieuwe mogelijkheden om werk slimmer in te richten, nieuwe diensten te ontdekken of vernieuwende verbeteringen uit te denken.

Dus Tip 1 is: Reserveer tijd en ruimte om te mijmeren. Creativiteit komt tot bloei wanneer mensen in hun hoofd mogen verdwalen, wanneer ze dingen kunnen onderzoeken en hierover met elkaar mogen sparren. Je hebt echt 24 uur per dag – het is aan jou waar je die minuten aan besteedt.

 

Tip 2. Huur Chef Verwarring in

De term Chef Verwarring is ooit bedacht samen met een andere cursist tijdens mijn opleiding Creatief Denken. Chef Verwarring is iemand die als taak heeft medewerkers te verwarren en zo een andere kijk te geven op het werk en de organisatie.

Zo bedachten we dat Chef Verwarring het hele kantoor op een drijvend ponton zette en dat de medewerkers aan het eind van de dag al drijvend in Mauritanië terecht kwamen. Over ontregelen gesproken!

Nu hoef je niet drijvend over de Noord Atlantische Oceaan om een ander zicht te krijgen. Maar zo nu en dan iets doen wat je normaal niet zou doen of iemand, zoals een kunstenaar of een banketbakker, uitnodigen die jou en je collega’s een ander perspectief biedt, werpt nieuw licht op bestaande zaken. Dat schudt je team wakker, haalt je uit vaste patronen en houdt je flexibel.

Nu ik het zo lees: eigenlijk een super tof Idee dat Chef Verwarring, misschien zet ik hem wel op LinkedIn. Dus bij deze: je kan me inhuren als Chef Verwarring en in die hoedanigheid zorg ik voor verrassende perspectieven op je werk.

Tip 3. Leid je brein om de tuin

‘Problemen bestaan niet. Alleen maar uitdagingen’. Kots jij ook zo van het woord uitdaging? Dat woord is een vet eufemisme voor “jij hebt een probleem”

Niks mis met problemen. Alleen je brein hoort dat ook en die kan nog weleens op slot schieten bij het woord probleem. Het stopt met denken, ziet vooral de negatieve kanten en zorgt voor kortsluiting. De truc is om je probleem (want dat is het gewoon) anders te formuleren. En wel op zo een manier dat je je eigen brein om de tuin leidt.

Hoe doe je dat? Nu simpel met deze 3 stappen:

Stap 1. Maak van je probleem een positieve wens

Maak van je probleem een positieve wens. Neem je probleem in je gedachten en start de zin met Zou het niet geweldig zijn als….

Stap 2. Bedenk 1000+ oplossingen

Bedenk nu tig mogelijkheden waarbij het probleem al opgelost is.
Probleem: ik heb een volle agenda en geen tijd om te mijmeren.

Positieve wens:

  • Zou het niet geweldig zijn als ik minimaal 1 uur per dag mag mijmeren,
  • Zou het niet geweldig zijn als ik vet betaald werd om 40 uur per week te mijmeren,
  • Zou het niet geweldig zijn als ik van mijn leidinggevende tijd krijg om te mijmeren.…

Stap 3. Maak een vraag van je wens

En vanuit hier maak je een vraag van elke positieve wens. Die begin je met Hoe zorg ik dat …

  • Hoe zorg ik dat ik minimaal 1 uur per week mijmer?
  • Hoe zorg ik dat ik vet betaald word om 40 uur per week te mijmeren?
  • Hoe zorg ik dat ik van mijn leidinggevende tijd krijg om te mijmeren?

Het mooie is dat terwijl je bezig bent met het oplossen van je probleem, je tegelijkertijd bezig bent met creativiteit! Deze herformulering en de manier om met je probleem aan de slag te gaan, stimuleert je creatieve denkvermogen.

Win-win!

 

Tip 4. Stel innovatie uit, kies eerst voor creativiteit

In organisaties en teams wordt creativiteit vaak vroegtijdig afgekapt doordat managers en teamleiders te snel op de implementatie focussen. Creativiteit is de bron voor innovatie. Echter, het nadeel van creativiteit is dat je van te voren niet weet of het iets oplevert, wat het oplevert en wanneer het iets oplevert.

Je kan echter geen tactische oplossingen implementeren terwijl je bezig bent met het bedenken van creatieve ideeën. Het is het een èn het ander, maar niet tegelijkertijd.

Dus ontleer jezelf dat jouw ideeën meteen iets tastbaars moet opleveren. Duik in de onwetendheid en de warrigheid en wen jezelf aan het ok vinden dat het nog niks oplevert. Besteed bewust tijd aan het proces daarvoor: het bedenken van heel veel ideeën om dan pas de oplossing te kiezen die je verder wilt uitwerken.

 

Hallo, mijn naam is Suzan van Delft. Ik ben gespecialiseerd in creatief denken en productief werken. Wat je situatie ook is en hoe vastgelopen jij je ook voelt, er is altijd een oplossing en het is met plezier dat ik samen met jou die oplossing vind.

triangle-down